Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: info@witaminysuplementy.pl lub drogą pocztową na adres: Felczaka 3/8, 71-412 Szczecin.

Procedura reklamacyjna

 • Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego dowód sprzedaży oraz pisemne oświadczenie (wzór formularza odstąpienia od umowy w załączniku nr 1 w Regulaminie),w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).

 • Przed wysyłką należy powiadomić sklep poprzez kontakt mailowy: info@witaminysuplementy.pl

 • Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 • W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

 • Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.

 • Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych i odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

Zwroty

 • W ciągu 14 dni złóż Oświadczenie odstąpienia od umowy na e-mail: info@witaminysuplementy.pl

 • Odeślij zakupiony produkt do 14 dni w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością

 • Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy

 • Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem

 • Klient wysyła towar na własny koszt.

 • Sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym i nieotworzonym opakowaniu z całą jego zawartością).

 • W ciągu 14 dni od poinformowania nas o odstąpieniu na wskazany numer konta zostanie dokonany zwrot pieniędzy.

 • Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu i omówimy dalsze szczegóły postępowania.

Menu